Balance is the key to / of life

Balans is een mooi woord waar hard werk, een zoektocht en trial and error achter schuilen. Maar ook succes, voldoening, zelfbewustzijn en rust. In deze blog besteden we aandacht aan de twee aspecten die bijdragen aan het vinden, herstellen of behouden van balans. Deze twee aspecten zijn: de fysieke component en de mentale component.

Belasting en belastbaarheid

Alvorens we verder op de fysieke en mentale componenten van balans ingaan, dienen we twee belangrijke begrippen uit te lichten; belasting en belastbaarheid. Simpel gezegd gaat de belasting over hetgeen er van je lichaam gevraagd wordt en de belastbaarheid gaat over wat je lichaam aankan.

Fysieke component

In sportgerichte doelen is het principe van overload een belangrijke pijler om het succes van jouw training te bepalen. Overload moet hierbij niet verward worden met ‘overbelasting’. Overload betekent namelijk ‘ zwaarder dan normaal ‘. Laten we als voorbeeld nemen iemand die begint met krachttraining in de sportschool. Tijdens je eerste training zul je niet direct squatten met 100 kg; deze belasting is namelijk veel te hoog voor de belastbaarheid van jouw lichaam op dat moment. Echter heeft je lichaam wel een prikkel(belasting) nodig die hoger is dan normaal(overload) om sterker te worden. Je lichaam zal zich na deze training dusdanig herstellen dat het de volgende trainingen met hetzelfde gewicht makkelijker zal aanvoelen, omdat je sterker wordt en meer spiermassa hebt opgebouwd. Hierna kun je een hoger gewicht kiezen(belasting) omdat je belastbaarheid vergroot is. Wanneer je teveel gewicht kiest, zogezegd over de overload heengaat, dan ben je aan het overbelasten en dit kan blessures opleveren.  Je spieren hebben nu veel langer de tijd nodig om te herstellen.

Mentale component

Fysieke belasting en belastbaarheid; we vinden het allemaal logisch en zijn er vaak dagelijks mee bezig. Minder vanzelfsprekend (en minder bekend) is de impact van het mentale deel. Tegenwoordig zijn begrippen als chronische vermoeidheid, een burn-out, stress en een te hoge  werkdruk veel gehoord. Echter is dit nodig en hoe komt het dat we chronisch vermoeid zijn?

Wanneer je stress ervaart produceren je bijnieren de hormonen adrenaline en cortisol; dit worden “stresshormonen” genoemd. Door aanmaakt van deze hormonen is je lichaam in staat om razendsnel te te kunnen reageren in ‘dreigende’ situaties, je lichaam functioneert op 150% ipv op 100%. Enorm functioneel als je bijvoorbeeld plotseling moet uitwijken voor een naderende auto of dreigt te vallen. In de huidige maatschappelijk ervaren veel mensen stress op de werkvloer. Op het moment dat je een deadline hebt en extra scherp moet zijn om iets af te krijgen, kan dit functioneel zijn. Echter het lichaam dient niet te lang in deze staat van ‘alertheid’ te zijn omdat de adrenaline en cortisol er ook voor zorgen dat je hart sneller bloed rondpompt, je bloeddruk stijgt en je spierspanning verhoogd. Je lichaam raakt hierdoor uitgeput en krijgt geen kans om zich te herstellen; en zo zijn we weer bij de fysieke component.

Wanneer u constant een te hoge werkdruk ervaart, kan dit dus in ernstige gevallen leiden tot een burn-out; je lichaam is dan letterlijk uitgebrand en volledig uitgeput. Een burn-out voorkomen is makkelijker dan een burn-out voorkomen. Daarom is het belangrijk stress en druk op de werkvloer tijdig bespreekbaar te maken, om erger te voorkomen.

 

Conclusie

De mentale en fysieke component van balans zijn nauw met elkaar verbonden. Het is voor je algehele balans dus zeer belangrijk dat aan beide componenten aandacht wordt besteed.

Was u zich hier al van bewust? Zouden uw klachten verholpen kunnen worden door meer aandacht te besteden aan uw fysieke of mentale belastbaarheid? Of misschien wel allebei.