Echografie

Echografie

Echografie is een zeer waardevolle aanvulling voor de fysiotherapie, het maakt dat wij zeer doelgericht uw klacht kunnen behandelen. Het grote voordeel voor u als patiënt is natuurlijk dat u niet naar uw huisarts of naar een medisch specialist hoeft om een echo te laten maken. Wij maken de echo bij ons in de praktijk en kunnen direct doelgericht behandelen.

Toepassingen van echografie

Echografie is een diagnostisch middel dat gebruik maakt van geluidsgolven om diverse structuren in beeld te brengen. Structuren die in beeld gebracht kunnen worden met echografie zijn oa; spieren, banden, pezen en botten. Dit zijn tevens de structuren die voor een fysiotherapeut interessant zijn. Door middel van echografie krijgt uw fysiotherapeut inzicht in de grootte, structuur en de eventueel aanwezige afwijkingen van bovengenoemde structuren. Hierdoor is uw fysiotherapeut in staat om uiterst doel gericht te kunnen behandelen.

Echografie wordt als diagnostisch middel gebruikt én om de voortgang van de behandeling te kunnen meten, het is dus geen behandeling op zich. Uw therapeut zal bepalen of het maken van een echo van toegevoegde waarde is. Wanneer er twijfel is óf er weefselschade is en in welke mate, kan echografie uitkomst bieden. Het wordt gebruikt bij zowel acute als chronische klachten.  Enkele voorbeelden van veel gebuikte toepassingen zijn:

  • Herstel belemmerende factoren
  • Tendinopathieën
  • Calcificaties
  • Spierrupturen
  • Ligamentletsels
  • Bursitiden
  • Haematomen
  • (Bepaalde) fracturen
  • Zenuwpathologie

Bij fysiotherapie Rosier zijn er géén extra kosten verbonden aan het maken van een echo, omdat het onderdeel is van uw fysiotherapeutische behandeling.

Uiteraard hebben de therapeuten bij Fysiotherapie Rosier die gebruik maken van het echoapparaat hiervoor extra opleidingen gevolgd.

Ons Zorgaanbod