Revalidatie na corona

Revalidatie

Bij Fysiotherapie Rosier kunt u ook terecht voor revalidatie na corona.

COVID-19 heeft het voornamelijk op het ademhalingssysteem gemunt, alhoewel er ook andere vitale organen bij betrokken zijn zoals het hart, lever en nieren. Het grootste gedeelte van de groep mensen die besmet raakt met COVID-19 wordt niet of nauwelijks ziek en een deel zal behoorlijk ziek worden met symptomen als koorts, droge hoest en kortademigheid. Een klein deel daarvan kan nog meer verslechteren en kan uiteindelijk op de IC of op de corona afdeling terecht komen.

De gevolgen van het corona virus kunnen verschillen van verminderd uithoudingsvermogen tot spierzwakte. Naast lichamelijke gevolgen kunnen er ook cognitieve gevolgen optreden zoals geheugenverlies of concentratieproblemen en kunnen er psychische problemen ontstaan als angst en stress.

De fysiotherapeutische behandeling is met name gebaseerd op de ademhalingsklachten en de lichamelijke problemen zoals:

  • Vermoeidheid
  • Gewrichtsklachten
  • Spierklachten
  • Verlies van conditie
  • Verlies van kracht

Samen met de fysiotherapeut wordt er een oefenprogramma op maat voor u gemaakt. Tijdens het intakegesprek zullen er metingen gedaan worden om uw huidige functioneren zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens zal er een passend oefenprogramma gemaakt worden.

Met een verwijzing van uw arts kunnen wij het traject voor u aanvragen en opstarten.

Ons Zorgaanbod