Graag stellen wij ons aan u voor

Ons team

Nol Rosier

Functie: Praktijkhouder, fysiotherapeut, Msc manueel therapeut
Nol heeft per 1 februari de praktijk overgenomen. Na zijn middelbare school heeft Nol eerst met succes zijn opleiding aan het CIOS(specialistatie Fitness&Health coordinator) afgerond. Aansluitend is hij begonnen met de opleiding fysiotherapie aan Hogeschool Zuyd te Heerlen, waaraan hij in 2013 is afgestudeerd.

Gedreven door zijn passie voor de fysiotherapie en met name manuele therapie is hij in 2014 gestart met de master manuele therapie. Deze heeft hij in 2017 afgerond. Nol vindt het belangrijk om zorg te leveren van hoogwaardige kwaliteit: “Ik sta voor de best mogelijke zorg binnen de praktijk en probeer dit te allen tijde na te streven”.

Hanne Dupas

Functie: Alg. Fysiotherapeut
Hanne heeft de studie fysiotherapie aan Hogeschool Zuyd (te Heerlen) succesvol afgerond in 2017. Zij volgde hierbij het universitair traject waardoor ook o.a. statistiek tot haar vakkenpakket behoorde. Deze opleiding combineerde ze met het volgen van de eerste en tweede module van Craniosacraal Therapie aan het Upledger Institute in België.

Zij heeft zich ondertussen bijgeschoold om Shockwave therapie toe te passen in de praktijk. Maar ook in de oefenzaal helpt ze je graag verder! Dankzij haar sportieve achtergrond kent ze het belang van een goede opbouw en correcte uitvoering van oefeningen. In de toekomst zal zij zich verder verdiepen in verschillende aspecten van de fysiotherapie.

Leanne Hirsch

Functie: Alg. Fysiotherapeut
Leanne is als fysiotherapeute afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool te Heerlen in 2016. Voordat zij fysiotherapie ging studeren heeft zij het CIOS (Fitness and Health coördinator) afgerond en in meerdere fitnesscentra gewerkt. Met de opgedane kennis gedurende haar studie en door haar ervaring in de sport, heeft Leanne veel kennis van trainingsleer en is zij zeer bekend en bekwaam met het opstellen van gerichte oefenprogramma’s horende bij verschillende aandoeningen/ klachten. Door haar bijscholingen gericht op de toepassing van Shockwave therapie, is zij in staat peesontstekingen op een zeer effectieve manier te behandelen. Tevens heeft zij cursussen gevolgd omtrent medical taping. Op korte termijn zal Leanne zich ook verder gaan richten op dry needling.

Over de praktijk

Aan de rand van het centrum, aan de Scharnerweg 153 is fysiotherapie Rosier gehuisvest. Sinds februari 2017 draagt de praktijk de naam van fysiotherapie Rosier, wijzend op de nieuwe eigenaar van de praktijk; Nol Rosier. Tot die tijd heeft Jo Beckers deze praktijk 40 jaar lang gerund.

Wij streven er naar om op den duur verschillende specialisaties binnen(en buiten) de fysiotherapie in huis te hebben om een zo compleet mogelijk aanbod voor u te creëren. Binnen de fysiotherapie is het beeld dat u de komende jaren gaat zien namelijk dat de algemeen fysiotherapeut langzaam gaat verdwijnen en iedere therapeut wordt geacht een specialisatie te hebben. Fysiotherapie Rosier staat volledig achter deze trend; als fysiotherapeut kan men niet van alle gebieden binnen de fysiotherapie even veel weten. Wanneer de fysiotherapeutische zorg specialistisch wordt aangeboden krijgt de patiënt de beste zorg.

Binnen de zorg wordt steeds meer multidisciplinair gewerkt om de zorg voor de patiënt te optimaliseren. Daarom hebben wij sinds kort een samenwerking met een ergotherapeut; Denise Niesten. Daar waar een fysiotherapeut zich voornamelijk bezighoudt met de functie van het bewegingsapparaat houdt een ergotherapeut zich bezig met het activiteiten niveau van een patiënt. Kort omschreven: Een ergotherapeut ondersteunt mensen met het opnieuw uitvoeren van dagelijkse activiteiten als dit niet meer lukt vanwege lichamelijke of psychische problemen.